Logo Website

Lan lọng có răng

10/09/2021
Lan lọng có răng có tên khoa học: Bulbophyllum dentiferum Ridl. Kích thước hoa: 1,2 cm

Bulbophyllum dentiferum Ridl., J. Fed. Malay States Mus. 5: 166 (1915).

Lan long có răng Video by Ahamad Faiz

Tên khoa học:

Bulbophyllum dentiferum Ridl. 

Tên Việt Nam:

Lan có răng

Kích thước hoa:

1,2 cm

Phân bố: 

Tìm thấy ở Thái Lan, Malaysia và Java.