Logo Website

Lan hài trần tuấn

12/09/2021
Lan hài trần tuấn có tên khoa học: Paphiopedilum × aspersum var. trantuananhii. Kích thước hoa: 8cm

Paphiopedilum × aspersum var. trantuananhii O.Gruss, Aver., C.X.Canh & N.H.Tuan 2018

Lan hài trần tuấn

Tên khoa học: 

Paphiopedilum × aspersum var. trantuananhii

Tên Việt Nam:

Hài trần tuấn

Kích thước hoa:

8cm

Phân bố:

Việt Nam (Mộc Châu)