Logo Website

Lan rừng Việt Nam

Căn diệp vàng xanh

22/09/2021
Căn diệp vàng xanh có Tên khoa học Chiloschista viridiflava Seidenf. Kích thước hoa 1.5 cm.

Lan thỏ

21/09/2021
Lan thỏ có tên khoa học: Leptoceras menziesii (R.Br.) Lindl. Kích thước hoa: 2.5 cm.

Hà biện lưỡi đỏ

20/09/2021
Hà biện lưỡi đỏ có tên khoa học: Habenaria rhodocheila Hance; Công dụng: Thân và lá chữa cam tích cho trẻ em.

Hoàng thảo hạc vĩ

18/09/2021
Hoàng thảo hạc vĩ có tên khoa học: Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. Kích thước hoa: Từ 3.0 đến 5.0 cm.

Lan lọng sikkim

17/09/2021
Lan lọng sikkim có Tên khoa học: Bulbophyllum sikkimense (King & Pantl.) J.J.Sm. Kích thước hoa: 2.0 cm.

Lan Hài Jackii

16/09/2021
Lan Hài Jackii có Tên khoa học: Paphiopedilum malipoense var. jackii (H.S.Hua) Aver. Phân bố: Trung Nam Trung Quốc, Việt Nam (Tuyên Quang).

Lan hài hằng

15/09/2021
Lan hài hằng có tên khoa học: Paphiopedilum hangianum Perner & O.Gruss. Kích thước hoa: Từ 9 đến 12 cm.

Lan lọng giày

14/09/2021
Lọng giày có tên khoa học: Bulbophyllum polliculosum Seidenf. Kích thước hoa: 5 mm.

Hà biện mũi nhỏ

13/09/2021
Hà biện mũi nhỏ có tên khoa học: Habenaria rostellifera Rchb.f. Kích thước hoa: 1 cm.

Lan hài trần tuấn

12/09/2021
Lan hài trần tuấn có tên khoa học: Paphiopedilum × aspersum var. trantuananhii. Kích thước hoa: 8cm

Phong lan tuyết

11/09/2021
Phong lan tuyết có tên khoa học: Diplomeris hirsuta (Lindl.) Lindl. Kích thước hoa: 3cm

Lan lọng có răng

10/09/2021
Lan lọng có răng có tên khoa học: Bulbophyllum dentiferum Ridl. Kích thước hoa: 1,2 cm

Lan lọng tím

09/09/2021
Lan lọng tím có tên khoa học: Bulbophyllum lepidum (Blume) J.J.Sm. Kích thước hoa 2,5 cm

Lan lọng việt bắc

08/09/2021
Lan lọng việt bắc có tên khoa học Bulbophyllum nipondhii Seidenf.

Lan phượng vĩ

06/09/2021
Lan phượng vĩ có tên khoa học: Renanthera coccinea Lour. Công dụng chữa ho viêm họng

Lan chu đỉnh tím

05/09/2021
Lan chu đỉnh tím có tên khoa học: Spathoglottis plicata Blume; Kích thước hoa: 4 cm

Lan bắp ngô

04/09/2021
Lan bắp ngô có tên khoa học: Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt

Lan tục đoạn quế

02/09/2021
Lan tục đoạn quế có tên khoa học: Pholidota guibertiae Finet

Hoàng thảo vẩy rồng

01/09/2021
Hoàng thảo vẩy rồng có Tên khoa học: Dendrobium lindleyi Steud.

Lan chân vịt

31/08/2021
Lan chân vịt có tên khoa học Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S.Kumar, phân bố Easup, Đắk Lắk