Logo Website

Lan hài mốc hồng

26/09/2021
Lan hài mốc hồng có tên khoa học: Paphiopedilum micranthum Tang & F.T.Wang Kích thước hoa: 10 cm.

Paphiopedilum micranthum Tang & F.T.Wang, Acta Phytotax. Sin. 1(1): 56 (1951).

Lan hài mốc hồng

Tên khoa học: 

Paphiopedilum micranthum Tang & F.T.Wang 

Tên Việt Nam:

Mốc hồng, Hài hoa nhỏ; Hài mạng đỏ tía; Lan hài tía, Hài mốc.

Kích thước hoa:

10 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Trung Đông Nam Trung Quốc, Việt Nam (Nguyên Bình, Trung Khánh, Cao Bằng, Chợ Đồn, Bắc Kạn).