Logo Website

Hà biện mũi nhỏ

13/09/2021
Hà biện mũi nhỏ có tên khoa học: Habenaria rostellifera Rchb.f. Kích thước hoa: 1 cm.

Habenaria rostellifera Rchb.f., Otia Bot. Hamburg. 1: 34 (1878).

Hà biện mũi nhỏ Video by Doydang Cm

Tên khoa học: 

Habenaria rostellifera Rchb.f.

Tên Việt Nam:

Hà biện mũi nhỏ.

Kích thước hoa:

1 cm.

Phân bố:

Campuchia, Trung Nam Trung bộ, Lào, Malaya, Thái Lan, Việt Nam (Thủ Đức (Khu Đại Học) Bà Rịa (Bình Châu))