Logo Website

Hoàng Thảo Nghệ Tâm

25/09/2021
Hoàng Thảo Nghệ Tâm có tên khoa học: Dendrobium loddigesii Rolfe. Công dụng: Bổ âm sinh tân dịch. Chữa liệt dương, thận hư, tân dịch kém.

Dendrobium loddigesii Rolfe, Gard. Chron. ser. 3, 2: 155 (1887).

Hoàng Thảo Nghệ Tâm Video by Ed Merkle

Tên khoa học: 

Dendrobium loddigesii Rolfe

Tên Việt Nam:

Hoàng thảo thạch hộc, Thạch hộc duyên dáng, Hoàng thảo xinh xinh

Kích thước hoa:

Từ 1 đến 1,5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Cao Bằng, Hà Giang, Tam Đảo, Vĩnh Phú).

Công dụng:

Bổ âm sinh tân dịch. Chữa liệt dương, thận hư, tân dịch kém.