Logo Website

Lan hài hằng

15/09/2021
Lan hài hằng có tên khoa học: Paphiopedilum hangianum Perner & O.Gruss. Kích thước hoa: Từ 9 đến 12 cm.

Paphiopedilum hangianum Perner & O.Gruss, Orchidee (Hamburg) Suppl. 6: 5 (1999).

Hài hằng

Tên khoa học: 

Paphiopedilum hangianum Perner & O.Gruss

Tên Việt Nam:

Hài hằng.

Kích thước hoa:

Từ 9 đến 12 cm.

Phân bố:

Trung Nam Trung Quốc, Việt Nam (Bắc Kạn và vùng biên giới phía Bắc Việt Nam giáp với Trung Quốc).