Logo Website

Hà biện môi nhỏ

06/10/2021
Hà biện môi nhỏ có tên khoa học Habenaria linguella Lindl. Công dụng: Chữa đau nhức chân tay

Habenaria linguella Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 325 (1835).

Hà biện môi nhỏ Video by Timothy Ho

Tên khoa học: 

Habenaria linguella Lindl. 

Tên Việt Nam:

Hà biện môi nhỏ 

Kích thước hoa:

1,5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Myanmar, Việt Nam (Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng).

Công dụng:

Chữa đau nhức chân tay