Logo Website

Hà biện lưỡi đỏ

20/09/2021
Hà biện lưỡi đỏ có tên khoa học: Habenaria rhodocheila Hance; Công dụng: Thân và lá chữa cam tích cho trẻ em.

Habenaria rhodocheila Hance, Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 5, 5: 243 (1866).

Hà biện lưỡi đỏ video by ຄາມ ດອກໄມ້ປ່າ

Tên khoa học: 

Habenaria rhodocheila Hance

Tên Việt Nam: 

Hà biện lưỡi đỏ, Lan cò môi đỏ, Kiến cò đỏ.

Kích thước hoa:

Từ 3.5 đến 4.0 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Malaya, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Việt Nam (Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk).

Công dụng:

Thân và lá chữa cam tích cho trẻ em.