Logo Website

Lan Thạch hộc tía

30/09/2021
Thạch hộc tía có tên khoa học: Dendrobium officinale Kimura & Migo. Công dụng tăng cường sức khoẻ

Dendrobium officinale Kimura & Migo, J. Shanghai Sci. Inst. Sect. 3. iii. 122 (1936).

Lan Thạch hộc tía

Tên khoa học: 

Dendrobium officinale Kimura & Migo

Tên Việt Nam:

Thạch hộc tía, Thạch hộc rỉ sắt, Hắc tiết thảo, Thiết bì lan, Lí thụ thảo.

Kích thước hoa:

2,5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam, Trung Quốc

Công dụng:

Cách Ngâm rượu giúp cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai

Chuẩn làm: 300 gram đẳng sâm, 300 gram ngũ vị tử, 300 gram câu kỷ tử, 100 gram đỗ trọng, 200 gram đương quy, 500 gram mạch môn.

Sau đó cả bài thuốc ở trên vào một bình thuỷ tinh, đổ 10 lít rượu, ngâm trong khoảng 5-7 tháng. 

Chú ý:

Với những người huyết áp thấp thì không nên sử dụng. Nếu dùng nhiều sẽ gây khó thở và tim hoạt động yếu.