Logo Website

Lan thỏ

21/09/2021
Lan thỏ có tên khoa học: Leptoceras menziesii (R.Br.) Lindl. Kích thước hoa: 2.5 cm.

Leptoceras menziesii Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 416 (1840).

Lan thỏ

Tên khoa học: 

Leptoceras menziesii (R.Br.) Lindl. 

Tên Việt Nam: 

Lan thỏ

Kích thước hoa:

2.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Nam Úc, Tasmania, Victoria, Tây Úc.