Logo Website

Lan lọng cảnh

11/10/2021
Lọng cảnh có tên khoa học: Bulbophyllum mastersianum J.J.Sm. Kích thước 5 cm

Bulbophyllum mastersianum (Rolfe) J.J.Sm.

Lọng cảnh

Tên khoa học:

Bulbophyllum mastersianum J.J.Sm.

Kích thước:

5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo và Việt Nam (Lâm Đồng (Đà Lạt) chưa thấy ở rừng).