Logo Website

Hoàng thảo hạc vĩ

18/09/2021
Hoàng thảo hạc vĩ có tên khoa học: Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. Kích thước hoa: Từ 3.0 đến 5.0 cm.

Dendrobium aphyllum C.E.C.Fisch., in Gamble, Fl. Madras 1416 (1928).

Hạc vỹ

Tên khoa học: 

Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch.

Tên Việt Nam: 

Lan hoàng thảo hạc vĩ hay ngọc lan, thạch hộc không lá, lan hoàng thảo hạc vĩ, vô diệp thạch hộc

Kích thước hoa:

Từ 3.0 đến 5.0 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Andaman Is., Assam, Bangladesh, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Lào, Malaya, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Việt Nam (Lâm Đồng (Lang Bian, Đà Lạt: Prenn; Đơn Dương), Khánh Hòa (Suối Giao, Yersin, Hòn Bà))