Logo Website

Lan Hài Jackii

16/09/2021
Lan Hài Jackii có Tên khoa học: Paphiopedilum malipoense var. jackii (H.S.Hua) Aver. Phân bố: Trung Nam Trung Quốc, Việt Nam (Tuyên Quang).

Paphiopedilum malipoense var. jackii (H.S.Hua) Aver., Orchids (West Palm Beach) 66(2): 153 (1997): (1997).

Hài Jackii

Tên khoa học: 

Paphiopedilum malipoense var. jackii (H.S.Hua) Aver.

Tên Việt Nam:

Hài Jackii.

Kích thước hoa:

Từ 10 đến 15 cm.

Phân bố:

Trung Nam Trung Quốc, Việt Nam (Tuyên Quang).