Logo Website

Lan hài Bạch Tuyết

01/10/2021
Lan hài Bạch Tuyết có Tên khoa học: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein. Kích thước hoa: từ 5 đến 7 cm

Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein, Orchideenbuch 478 (1892).

Lan hài Bạch Tuyết

Tên khoa học: 

Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein

Tên Việt Nam:

Lan hài Bạch Tuyết.

Kích thước hoa:

Từ 5 đến 7 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Bắc Malaysia và nam Thái Lan; ở độ cao so mực nước biển 200 m.