Logo Website

Căn diệp vàng xanh

22/09/2021
Căn diệp vàng xanh có Tên khoa học Chiloschista viridiflava Seidenf. Kích thước hoa 1.5 cm.

Chiloschista viridiflava Seidenf., Opera Bot. 95: 175 (1988) (1988).

Căn diệp vàng xanh

Tên khoa học: 

Chiloschista viridiflava Seidenf.

Tên Việt Nam: 

Căn diệp vàng xanh.

Kích thước hoa:

1.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Nepal, Thái Lan.