Logo Website

Lọng hoa lớn

09/10/2021
Lọng hoa lớn có tên khoa học: Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O'Byrne . Kích thước hoa: 2 cm

Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O'Byrne, Gard. Bull. Singapore 55(1): 150 (2003) (2003).

Lọng hoa lớn

Tên khoa học: 

Bulbophyllum coweniorum J.J.Verm. & P.O'Byrne

Tên Việt Nam:

Lọng hoa lớn, Lọng tây nguyên

Kích thước hoa:

2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Tây Nguyên), Lào