Logo Website

Lan tục đoạn quế

02/09/2021
Lan tục đoạn quế có tên khoa học: Pholidota guibertiae Finet

Pholidota guibertiae Finet, Notul. Syst. (Paris) 1: 255 (1910).

Lan tục đoạn quế, Tục đoạn xanh

Lan tục đoạn quế, Tục đoạn xanh: Pholidota guibertiae Finet; Ảnh Đinh Quang Diep

Tên khoa học:

Pholidota guibertiae Finet

Tên việt nam:

Lan tục đoạn quế, Tục đoạn xanh.

Kích thước hoa:

1,25 cm

Phân bố:

Việt Nam (Hương Sơn, Hà Tĩnh, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế)