Logo Website

Chi Deceptor Seidenf. 1992

06/12/2020
Loài lan này trên thế giới chỉ có 1 loài mọc tại Việt Nam.

1. Deceptor bidoupensis (Tixier & Guillaumin) Seidenf. 1992

Lan bông hẹp, Bì đúp

Lan Bì đúp: Deceptor bidoupensis (Tixier & Guillaumin) Seidenf.; Ảnh Chu Xuân Cảnh

Tên đồng nghĩa

Acampe bidoupense (Tixier & Guillaumin) Aver.1994; Cleisostoma bidoupense (Tixier & Guillaumin) Aver. 1988; Saccolabium bidoupense Tixier & Guillaumin 1963.

Tên Việt Nam:

Lan bông hẹp, Bì đúp (TH).

Mô tả:

Cây thảo mập, sống bám. Lá dai, mọc hai dãy, có bẹ lợp nhau, phiến hình dải hẹp, dài 20 - 25 cm, rộng 2,7 - 3,1 cm, đỉnh chia 2 thùy tròn lệch. Cụm hoa ở đỉnh, dài 25 cm hoặc hơn, phân nhánh, mỗi nhánh dài khoảng 15 cm; các lá bắc gốc hình trứng, dài 15 mm, đỉnh nhọn. Hoa rất nhiều (khoảng 1000 hoa), nhỏ, xếp xít, không vặn ngược, lá bắc dài 1 mm, cuống và bầu dài 2 - 3 mm. Lá đài và cánh hoa màu vàng - xanh có các chấm tía gần gốc; các lá đài dài hơn 2 mm, tù; cánh hoa ngắn hơn (khoảng 1,8 mm). Môi màu trắng, không linh động, dính vào gốc cột thành cựa sâu 2 mm; thùy giữa tù, cỡ 2 mm, thùy bên bình thường, cụt. Miệng cựa có vành lông. Cột ngắn hơn 1 mm. Khối phấn 4, xếp thành 2 cặp bằng nhau.

Phân bố:

Núi Bì Đúp (Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà), Lạc Dương, Lâm Đồng.

Sinh thái:

Loài này tái sinh bằng chồi và hạt. Mọc bám trên cây trong rừng thưa, ở độ cao 200 - 1500 m.

Giá trị:

Loài đặc hữu và nguồn gen quý của Việt Nam.

Tình trạng:

Khu phân bố và nơi cư trú rất hẹp. Hiện đã bị suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng hủy hoại nơi cư trú.

Ghi chú:

Loài này trước đây có tên là Acampe bidoupense (Tixier & Guillaumin) Aver nhưng vì có sự khác biệt nên các khoa học gia Gunnar Seidenfaden và Leonid Averyanov đã chuyển sang Deceptor, một loài lan mới.