Logo Website

Lan lọng tím

09/09/2021
Lan lọng tím có tên khoa học: Bulbophyllum lepidum (Blume) J.J.Sm. Kích thước hoa 2,5 cm

Bulbophyllum lepidum J.J.Sm., Orch. Java 471.

Lan long tím: Video by Neill Sams

Tên khoa học:

Bulbophyllum lepidum (Blume) J.J.Sm.

Tên Việt Nam:

Lan lọng tím

Kích thước hoa:

2,5 cm

Phân bố: 

Tìm thấy ở Andaman Is., Borneo, Cambodia, Hainan, Jawa, Laos, Malaya, Myanmar, Philippines, Sumatera, Thailand, Vietnam (từ Ninh Bình đến Kiên Giang và các đảo).