Logo Website

Hoàng thảo vẩy rồng

01/09/2021
Hoàng thảo vẩy rồng có Tên khoa học: Dendrobium lindleyi Steud.

Dendrobium lindleyi Steud., Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2. 1(1): 490 (1840), nom. inval.

Hoàng thảo vẩy rồng: Dendrobium lindleyi Steud. Video by Phonesaly Ssv

Tên khoa học:

Dendrobium lindleyi Steud. 

Tên khác:

Vẩy cá, Vẩy rắn, Hoàng thảo vẩy rồng.

Kích thước hoa:

Từ 3 đến 5 cm

Phân bố:

Assam, Bangladesh, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Hải Nam, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (phân bố nhiều nơi ở Việt Nam)