Logo Website

Đại diệp tuyến

28/08/2021
Đại diệp tuyến có tên khoa học Taeniophyllum glandulosum Blume

Taeniophyllum glandulosum Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 8: 356 (1825).

Đại diệp tuyến có tên khoa học Taeniophyllum glandulosum Blume

Đại diệp tuyến có tên khoa học Taeniophyllum glandulosum Blume Ảnh Nghiêm Xuân Sơn

Tên Việt Nam:

Đại diệp tuyến, căn diệp mini

Tên khoa học:

Taeniophyllum glandulosum Blume

Phân bố:

Assam, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Nhật Bản, Jawa, Hàn Quốc, Malaya, Myanmar, Nansei-shoto, Sulawesi, Sumatera, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam (Lâm Đồng, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Kích thước hoa:

4 mm