Logo Website

Lan chân vịt

31/08/2021
Lan chân vịt có tên khoa học Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S.Kumar, phân bố Easup, Đắk Lắk

Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S.Kumar, Nordic J. Bot. 22(6):526 (2002).

Lan chân vịt có tên khoa học Pecteilis hawkesiana

Lan chân vịt:  Pecteilis hawkesiana Ảnh Phạm Văn Võ Hiến

Tên khoa học:

Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S.Kumar

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Easup, Đắk Lắk).

Kích thước hoa:

1,5 đến 2 cm