Logo Website

Lan lọng việt bắc

08/09/2021
Lan lọng việt bắc có tên khoa học Bulbophyllum nipondhii Seidenf.

Bulbophyllum nipondhii Seidenf., Nordic J. Bot. 5(2): 162 (1985) (1985).

Lọng việt bắc

Tên khoa học: 

Bulbophyllum nipondhii Seidenf.

Tên khác:

Cầu diệp việt bắc

Kích thước hoa:

1 cm