Logo Website

Lan cành giao

30/08/2021
Lan cành giao có tên khoa học là Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.

Papilionanthe teres Schltr., Orchis 1915, ix. 78.

Lan cành giao: Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.

Tên khoa học:

Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.

Tên Việt Nam:

Lan cành giao, lan bướm

Kích thước:

7-10 cm