Logo Website

Chi Cephalantheropsis Guillaumin

25/10/2020

Cephalantheropsis Guillaumin 1960

Trên thế giới có 8 chi, phân bố ở Đông Nam Á Châu, Việt nam có 3 chi.

1. Cephalantheropsis longipes (Hook.f.) Ormerod 1998

Tên đồng nghĩaCalanthe longipes Hook.f. 1890; Cephalantheropsis lateriscapa Guillaumin 1960; Gastrorchis lateriscapa (Guillaumin) Aver. 1988; Phaius longipes (Hook.f.) Holttum 1947; Phaius mindorensis Ames 1907.

Tên Việt Nam: Trung lan (PHH), Hoa đầu (TH).

Mô tả thực vật: Địa lan, có khoảng 5-8 lá mọck ở gần ngọn. Chùm hoa cao 10-25 cm, mọc ra từ phần dưới của thân cây. Chùm hoa 5-15 hoa, kích thước hoa 1 cm, không mở rộng, từ mầu trắng chuyển sang vàng khi gần tàn, hoa nở vào mùa Thu.

Phân bố: Lai châu, Lào Cai, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Tây Nguyên.

2. Cephalantheropsis laciniata Omerod

Tên Việt Nam: Trung lan (PHH), Hoa đầu (TH).

Mô tả thực vật: Địa lan rất giống như cây Cephalantheropsis obcordata nhưng hoa mầu trắng, lưỡi có răng cưa. Hoa nở vào cuối mùa xuân đầu mùa hè.

Phân bố: Có tại Hòn Bà, Cam Lâm, Khánh Hòa.

3. Cephalantheropsis obcordata (Lindl.) Ormerod 1998

Tên đồng nghĩaCephalantheropsis gracilis (Lindl.) S.Y.Hu 1972; Cephalantheropsis halconensis (Ames) S.S.Ying 1988; Cephalantheropsis venusta (Schltr.) S.Y.Hu 1972; Gastrorchis gracilis (Lindl.) Aver. 1988.

Tên Việt Nam: Trung lan (PHH), Hoa đầu (TH).

Mô tả thực vật: Địa lan cao 50 cm đến 100 cm. 4-8 lá, lá dài 15-30 cm, rộng 3-6 cm. Chùm hoa cao 35-60 cm. Hoa mầu vàng xanh, lưỡi hoa trắng, thơm nở vào mùa Thu.

Phân bố: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lang Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Đơn Dương, Nam Cát Tiên, Hòn Bà, Khánh Hòa.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam