Logo Website

Chi Zeuxinella (Aver.) Aver 1988

24/03/2020
Trên thế giới có 1 loài duy nhất mọc tại Việt Nam.

1. Zeuxinella vietnamica (Aver.) Aver. 1988 

Tên đồng nghĩaZeuxine vietnamica Aver. 1988

Tên Việt Nam: Chưa có.

Mô tả: Địa lan cao 15-20 cm, 34 lá. Chùm hoa mọc ở ngọn, dài 6 cm, hoa 5-10 chiếc

Phân bố: Ba Bể, Bắc Kạn, Quảng Ninh.

Tham khảo Hoa lan Việt Nam