Logo Website

Lan kiến cò râu

23/11/2021
Lan kiến cò râu có tên khoa học Habenaria medioflexa Turrill. Kích thước hoa 2 cm

Habenaria medioflexa Turrill, Bull. Misc. Inform. Kew 1923(3): 118 (1923).

Lan kiến cò râu

Tên khoa học:

Habenaria medioflexa Turrill

Tên Việt Nam:

Lan kiến cò râu 

Kích thước:

Hoa 2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Malaya, Thái Lan, Việt Nam (Từ Tây Nguyên (Kontum, Gia Lai) đến Nambộ: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu).