Logo Website

Kiếm Tiên Vũ

10/11/2021
Kiếm Tiên Vũ có tên khoa học Cymbidium finlaysonianum Lindl. Kích thước hoa 6 cm

Cymbidium finlaysonianum Lindl., Gen. Sp. Orchid. Pl. 164 (1833).

Kiếm Tiên Vũ

Tên khoa học:

Cymbidium finlaysonianum Lindl.

Tên Việt Nam:

Lan kiếm vân ngọc, Kiếm Tiên Vũ, Đoản kiếm finlayson.

Kích thước:

Hoa 6 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo, Campuchia, Jawa, Malaya, Maluku, Philippines, Sulawesi, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam (Ba Vì, Quảng Trị, Quảng Nam - Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Định, Tây Nguyên)