Logo Website

Lan hài Henry

07/11/2021
Lan hài Henry có tên khoa học Paphiopedilum henryanum Braem. Kích thước hoa 6.0 cm

Paphiopedilum henryanum Braem, Schlechteriana 1(1): 4 (1987) (1987).

Lan hài Henry

Tên khoa học:

Paphiopedilum henryanum Braem

Tên Việt Nam: 

Lan hài Henry, vệ hài Henry, lan hài núi đá. 

Kích thước:

Hoa 6.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc, Việt Nam (Hà Giang).