Logo Website

Lan hài vân bắc

15/11/2021
Lan hài vân bắc có tên khoa học: Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein. Kích thước hoa từ 7 đến 10 cm

Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein, Orchideenbuch 481 (1892).

Lan hài vân bắc

Tên khoa học:

Paphiopedilum purpuratum (Lindl.) Stein

Tên Việt Nam: 

Thiết hài, hài vân bắc, Lan hài tía.

Kích thước:

Hoa từ 7 đến 10 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Việt Nam (Lào Cai, Cao Bằng (Nguyên Bình: Yên Lạc), Tuyên Quang (Na Hang), Lâm Đồng).