Logo Website

Lan hài hêlen

02/11/2021
Lan hài hêlen có tên khoa học Paphiopedilum helenae Aver. Kích thước hoa 5.0 cm

Paphiopedilum helenae Aver., Orchids (West Palm Beach) 65(10): 1064 (1996).

Lan hài helen

Tên khoa học:

Paphiopedilum helenae Aver.

Tên Việt Nam:

Lan hài vàng; Hài hêlen, Hài thăng hen, 

Kích thước:

Hoa 5.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đông Nam Trung Quốc, Việt Nam (Cao Bằng, Bắc Kạn).