Logo Website

Lan Hài herrmann

06/11/2021
Hài herrmann có tên khoa học: Paphiopedilum herrmannii F.Fuchs & H.Reisinger. Kích thước: hoa 6.0 cm

Paphiopedilum herrmannii F.Fuchs & H.Reisinger, Linzer Biol. Beitr. 27(2): 1213 (1995) (1995).

Hài herrmann

Tên khoa học:

Paphiopedilum herrmannii F.Fuchs & H.Reisinger

Tên Việt Nam:

Hài herrmann 

Kích thước:

Hoa 6.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Cao Bằng, Bắc Kạn).