Logo Website

Giáng xuân

17/11/2021
Giáng xuân có tên khoa học: Aerides falcata Lindl. & Paxton. Công dụng: Dùng cả cây chữa trẻ em gầy yếu, hạ nhiệt dạng sắc uống. Lá hơ nóng ép lấy nước nhỏ chữa nhọt trong tai.

Aerides falcata Lindl. & Paxton, Fl. Gard. ii. (1851) 142.

Giáng xuân

Tên khoa học:

Aerides falcata Lindl. & Paxton

Tên Việt Nam: 

Giáng xuân, Lan giáng hương, Quế lan hương, Lan đuôi cáo.

Kích thước:

Hoa từ 3.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Trung Nam Trung bộ, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

Công dụng:

Dùng cả cây chữa trẻ em gầy yếu, hạ nhiệt dạng sắc uống. Lá hơ nóng ép lấy nước nhỏ chữa nhọt trong tai.