Logo Website

Lan hạc đính hồng

14/11/2021
Lan hạc đính hồng có tên khoa học: Phaius mishmensis (Lindl. & Paxton) Rchb.f. Kích thước hoa 5 cm

Bulbophyllum delitescens Hance, J. Bot. 14: 44 (1876).

Lan hạc đính hồng

Tên khoa học:

Phaius mishmensis (Lindl. & Paxton) Rchb.f. 

Tên Việt Nam: 

Lan hạc đính hồng.

Kích thước:

Hoa 5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Lào, Myanmar, Nansei-shoto, Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Tây Tạng, Việt Nam (Tam Đảo, Hoà Bình, Cúc Phương và Lâm Đồng).