Logo Website

Lọng mây bạc

13/11/2021
Lọng mây bạc có tên khoa học Bulbophyllum delitescens Hance. Kích thước hoa 2 cm

Bulbophyllum delitescens Hance, J. Bot. 14: 44 (1876).

Lọng mây bạc

Tên khoa học:

Bulbophyllum delitescens Hance

Tên Việt Nam: 

Cầu diệp ẩn, Lọng mây bạc.

Kích thước:

hoa 2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Tây Tạng, Việt Nam (Nha Trang, Cúc Phương, Hà Nam Ninh, Mộc Châu, Sơn La, Ninh Bình, Nho Quan).