Logo Website

Lan lọng bảo lộc

02/12/2021
Lan lọng bảo lộc có tên khoa học: Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f. Kích thước hoa 1 mm.

Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f., Trans. Linn. Soc. London 30(1): 151 (1874).

Lan lọng bảo lộc, Video by Pedro Spínola - Orquídeas Madeira

Tên khoa học:

Bulbophyllum moniliforme C.S.P.Parish & Rchb.f.

Tên Việt Nam:

Lan lọng bảo lộc.

Kích thước:

Hoa 1 mm. 

Phân bố:

Tìm thấy ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma và Việt Nam (Bảo Lộc(Lâm Đồng)).