Logo Website

SÒI TRẮNG

05/05/2021
Sòi trắng có Tên khoa học: Balakata baccata (Roxb.) Esser. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng

SÒI TRẮNG

Sòi trắng có Tên khoa học: Balakata baccata (Roxb.) Esser

Sòi trắng: Balakata baccata (Roxb.) Esser. Ảnh nationaalherbarium.nl and qsbg.org

Tên khác:

Da tây, Sòi, Sòi núi, Ô cửu.

Tên khoa học: 

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Tên đồng nghĩa: 

Carumbium baccatum (Roxb.) Kurz

Excoecaria affinis Griff.

Excoecaria baccata (Roxb.) Müll.Arg.

Sapium baccatum Roxb.

Stillingia paniculata Miq.

Họ:

Thầu dầu: Euphorbiaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 10-15 m, vỏ màu xám nâu, nứt dọc. Lá đơn mọc cách, dài 3-9 cm, rộng 2-6 cm. Phiến lá hình thoi hoặc hình thoi rộng. Cuống lá dài 2,5- 6 cm, đầu có 2 tuyến. Lá kèm hình dải rộng. Hoa đơn tính cùng gốc, hoa màu lục vàng, làm thành bông ở đầu cành. Hoa đực rất nhiều xếp ở đầu bông, hoa cái rất ít, ở phía gốc. Hoa đực có cánh đài hợp dạng cốc, trên khía 3 răng. Hoa cái có cuống dài 2-4 mm, cánh đài hợp chia 2-3 thùy sâu. Bầu hình trứng, nhẵn, 3 ô. Quả nang hình cầu dẹt, đường kính 1-1,5 cm, có 3 mảnh.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 3-5. Quả tháng 8-10. 

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018