Logo Website

CÀ GIANG

09/04/2021
Cây Cà giang có tên khoa học: Neuropeltis racemosa Wall. in Roxb. Phân bố: Đồng Nai, Bình Phước

CÀ GIANG

Cà giang Neuropeltis racemosa

Cà giang: Neuropeltis racemosa Wall. in Roxb. Photo by: T. Utteridge and hkcww.org

Tên khác:

Củ giang

Tên khoa học: 

Neuropeltis racemosa Wall. in Roxb.

Tên đồng nghĩa:

Erycibe integripetala Merr. & Chun

Neuropeltis bracteata Griff.

Neuropeltis integripetala (Merr. & Chun) C.Y.Wu

Neuropeltis intermedia Griff.

Neuropeltis ovata Wall.

Sinomerrillia bracteata Hu

Họ:

Bìm bìm: Convolvulaceae

Mô tả:

Dây leo thân gỗ, dài đến 20 m, thân có nhiều bì khổng màu trắng, nhánh non có lông màu xám. Lá đơn, mọc cách, phiến lá dạng trái xoan thuôn dài, dài 8-13 cm, rộng 4-5 cm, đầu nhọn, gốc tù, mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh, không lông, mép lá nguyên, gân phụ 6-8 cặp. Cuống ngắn 5-6 mm, mảnh. Hoa dạng chùm ở nách lá hoặc đầu cành; lá bắc hình tim, kích thước 4x3 cm, màu xanh lục, có lông mềm cả hai mặt, dính vào cuống hoa; hoa nhỏ, có lông hoe, cao 4 mm; nhị 2. Quả nang, hình cầu, đường kính 8 mm. Hạt 1.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 2-3, mùa quả tháng 3-4. 

Phân bố:

Đồng Nai, Bình Phước.

Nguồn trích:

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018