Logo Website

Chi Gastrochilus D. Don 1825

08/03/2020
Trên thế giới có khoảng 50 loài, Việt Nam có 11 loài.

1. Gastrochilus acutifolius (Lindl.) Kuntze 1891 

Tên đồng nghĩaAerides umbellatumWall. 1824; Gastrochilus dentatus (Rchb.f.) Kuntze 1891.             

Tên Việt Nam: Túi thơ lá nhọn (PHH), Hàm lân cụt (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá dài và mềm. Chùm hoa dài 8 cm, hoa kích thước 2 cm 15-20 chiếc, thơm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Sơn La, Ninh Bình, Cúc Phương.  

2. Gastrochilus bellinus (Rchb.f) Kuntze 1891 

Tên đồng nghĩaSaccolabium bellinum Reichb.f. 1884.           

Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 6-8 chiếc, chùm hoa ngắn, hoa 5-8 chiếc, kích thước 3,5cm, thơm nở vào cuối Đông, đầu Xuân. 

Phân bố: Sơn La, Hoà Bình. 

3. Gastrochilus calceolaris (Buch.-Ham. ex Sm.) D. Don 1825 

Tên đồng nghĩa:Gastrochilus philippinensisAmes 1915; Gastrochilus sororius Schlechter 1913.                 

Tên Việt Nam: Túi thơ gót (PHH), Hàm lân cứng (TH). 

Mô tả: Phong lan cao 15cm, lá dài 15-20 cm, chùm hoa dài 8-10 cm, hoa kích thước 2 cm, 10-15 chiếc, hơi thơm, lâu tàn và nở vào mùa Thu-Đông.

Phân bố: Hà Giang, Thái Nguyên, Tam Đảo, Ninh Bình, Quảng Trị, Kontum, Lâm Đồng.   

4.Gastrochilus hainanensis Z.H.Tsi 1989                      

Tên Việt Nam: Hàm lân Hải nam (TH). 

Mô tả: Phong lan lá 4-5 chiếc. Chùm hoa ngắn 2-3 cm, hoa 7-8 chiếc, kích thước 2 cm nở vào mùa Hè. 

Phân bố: Tây Nguyên.   

5. Gastrochilus intermedius (Griff. ex Lindl.) Kuntze 1891   

Tên đồng nghĩaSaccolabium intermediumGriff. ex Lindl. 1859    

Tên Việt Nam: Túi thơ trung gian (PHH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, chùm hoa ngắn, hoa 2-3 chiếc, kích thước 1,25 cm. 

Phân bố: Lâm Đồng.                  

6. Gastrochilus kadooriei Kumar 2014           

Mô tả: Thạch lan cao 30 cm có nhiều rễ phụ dài tới 10 cm, kích thước từ 1,5-1,8 cm. Thân cây ít khi có nhánh, có nhiều lá ngắn dầy và cứng. Chùm hoa 2-3 chiếc rủ xuống dài 1 cm, hoa 1-3 chiếc, kích thước 9 mm mầu vàng có chấm đỏ. 

Phân bố: Mai Châu, Hòa Bình, Ngọc Linh, Kontum, Yên Lạc, Thông Nông, Cao Bằng.    

7. Gastrochilus minutiflorus Aver. 1997                        

Tên Việt Nam: Chưa có

Mô tả: Phong lan nhỏ, chùm hoa ngắn, hoa 5-8 chiếc nở vào mùa Xuân. 

Phân bố: Hà Giang, Bắc Cạn, Tam Đảo.  

8. Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze 1891  

Tên đồng nghĩa: Gastrochilus bigibus (Rchb.f. ex Hook.f.) Kuntze 1891.        

Tên Việt Nam: Túi thơ  xéo (PHH) Hàm lân tù (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, thân ngắn, lá dài 10 cm rộng 1,5 cm. Chùm hoa ngắn, hoa 10-12 chiếc, kích thước 2-5 cm, nở vào Thu-Đông. 

Phân bố: Tam Đảo, Ba Vì, Ninh Bình, Cúc Phương,  Lâm Đồng, Đồng Nai.   

9. Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr. 1913  

Tên đồng nghĩaGastrochilus hoyopsis (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand 1963; Saccolabium distichusvar. pseudodistichum (King & Pantl.) Finet 1934.             

Tên ViệtNam: Túi thơ song đính (PHH), Hàm lân Sa pa (TH). 

Mô tả: Phong lan, thân buông rũ xuống, dài 20 cm, chùm hoa ngắn, hoa kích thước 4-5 mm nở liên tiếp vào cuối Xuân đầu Hè.  

Phân bố: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tây Nguyên.  

10. Gastrochilus simplicilabius Aver.1997 

Phân bố: Leonid Averyanov tìm thấy cây này mọc tại Tây nguyên.

11. Gastrochilus yunnanensis Schltr. 1919 

Tên đồng nghĩaGastrochilus monticola (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitin. 1962; Saccolabium yunnanense (Schltr.) S.Y. Hu 1975.                  

Tên Việt Nam: Túi thơ Vân nam (PHH), Hàm lân Vân Nam (TH). 

Mô tả: Phong lan nhỏ, chùm hoa dài 5 cm, hoa 4-15 chiếc, kích thước 1,5 cm, nở vào mùa Thu. 

Phân bố: Tây Ninh.

Tham khảo Hoalanvietnam