Logo Website

Chi Herminium R. Br. 1758

17/03/2020
Trên thế giới có 26 loài, Việt Nam có 1 loài.

1. Herminium annamense Gagnep. 1932 

Tên đồng nghĩaHerminium lanceum var. longicrure (C.Wright ex A.Gray) H.Hara 1969; Herminium longicrure (C.Wright ex A.Gray) Tang & F.T.Wang 1951; Herminium minutiflorum Schltr. 1924; Herminium stenostachyum Tang & F.T.Wang 1936

Tên Việt Nam: Lan Giác bàn (TH). 

Mô tả: Địa lan cao 15-20 cm, lá 1-4 chiếc. Chùm hoa dài 25-60 cm, hoa 50-80 chiếc,  kích thước 3 mm nở vào mùa Hè.  

Phân bố: Sơn La, Lai Châu, Lâm Đồng.  

Tham khảo Hoa lan Việt Nam