Logo Website

ĐẶC TÍNH CHỐNG UNG THƯ CỦA CURCUMIN: CÁC ĐỀ XUẤT CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂM SÀNG CỦA NÓ NHƯ LÀ MỘT CHẤT CHỐNG UNG THƯ VÀ HOÁ TRỊ LIỆU UNG THƯ

17/06/2021

ĐẶC TÍNH CHỐNG UNG THƯ CỦA CURCUMIN: CÁC ĐỀ XUẤT CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂM SÀNG CỦA NÓ NHƯ LÀ MỘT CHẤT CHỐNG UNG THƯ VÀ HOÁ TRỊ LIỆU UNG THƯ

Miguel Lospez- Lazaro và cộng sự

Mol Nutr Food Res. 2008 Jun;52 Suppl 1:S103-27

Một nghiên cứu đang phát triển cho thấy curcumin, thành phần chủ yếu hoạt động của gia vị củ nghệ, có tiềm năng để phòng ngừa và điều trị ung thư. Các dữ liệu tiền sử cho thấy chất curcumin có thể ngăn chặn sự hình thành các khối u ở mô hình sinh vật gây ung thư và tác động lên nhiều mục tiêu phân tử liên quan đến sự phát triển của ung thư. tế bào đã được quan sát thấy. Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy curcumin được dung nạp tốt và có thể sản sinh ra kháng thể hiệu quả ở những người bị tổn thương tiền ung thư hoặc những người có nguy cơ cao bị ung thư. Điều này dường như chỉ ra rằng chất curcumin là một tác nhân dược lý an toàn có thể được sử dụng trong điều trị ung thư hóa học và liệu pháp. Tuy nhiên, các nghiên cứu in vitro và in vivo của Bothin cho thấy curcumin có thể gây độc hại và các tác động gây ung thư trong điều kiện cụ thể. Curcumin cũng có thể làm thay đổi hiệu quả của xạ trị và hóa trị. Bài báo tổng quan này phân tích các hoạt động liên quan đến ung thư in vitroin vivo của curcumin và thảo luận về chúng có liên quan đến tính chất chống oxy hoá và chống oxy hóa được biết đến của nó. Một số cân nhắc có thể giúp phát triển chất curcumin như một chất chống ung thư cũng cần thảo luận.

Nguồn tin: Nguyễn Hải Văn (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác