Logo Website

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ HỒNG (Diospyros kaki) VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC TỄ BÀO CỦA CHÚNG

19/06/2021

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ HỒNG (Diospyros kaki) VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC TỄ BÀO  CỦA CHÚNG

G.Chen và cộng sự

Journal of Asian Natural Products Research, Vol. 9, No. 4, June 2007, 347–353

Phân lập và xác định được cấu trúc của hai hợp chất mới, kakispyrone (1) và kakisaponin A (2), cùng 11 hợp chất đã biết, từ lá hồng (Diospyros kaki L). Tác dụng gây độc tế bào của chúng đối với một số dòng tế bào ung thư (A549, HepG2 và HT29) cũng đã được báo cáo.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác