Logo Website

TRỒNG TRỌT NGHỆ VÀNG: QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO TỒN

14/06/2021

TRỒNG TRỌT NGHỆ VÀNG: QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO TỒN

D.K. Patel và cộng sự

The Pharma Innovation (International Journal), ISSN: 2277- 7695 TPI 2015; 4(1): 99-101

Nghệ vàng được biết đến như một loại cây đa chức năng của người dân bản địa trên toàn Thế giới. Nó được sử dụng như một loại thuốc đơn giản trong chữa các chứng rối loạn của người dân vùng nông thôn. Bởi vì nghệ vàng có giá trị thương mại lớn tại Ấn Độ cũng như trên thế giới. Sự khai thác mạnh mẽ và trồng trọt còn hạn chế sẽ tạo ra vấn đề về sinh thái cho sự tồn tại của loài trong tự nhiên, dẫn đến dự nguy hiểm cho loài. Nhu cầu sử dụng nghệ vàng như một loại dược phẩm ngày càng tăng tại các chợ. Từ khi Nghệ vàng trở nên nguy cấp, việc tiếp tục trồng  trọt tại vùng nông thôn và ven sông tại Bilaspur sẽ là cách tiếp cận tốt trong bảo tồn loài và mang lại những lợi ích cho người dân bản địa. Mục đích của bài báo là đánh giá quá trình trồng trọt và bảo tồn loài nghệ vàng tại một số địa phương nghiên cứu.

Nguồn tin: Chu Thị Thúy Nga (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác