Logo Website

DẦU LÔNG

20/04/2021
Dầu lông có tên khoa học: Dipterocarpus intricatus Dyer. Công dụng: Gỗ làm nhà, cho nhựa.

DẦU LÔNG

Dầu lông Dipterocarpus intricatus

Dầu lông: Dipterocarpus intricatus Dyer. Ảnh Nguyễn Nam

Tên khác:

Dầu trai, Rô mui (Gia Rai).

Tên khoa học: 

Dipterocarpus intricatus Dyer.

Họ:

Dầu: Dipterocarpaceae

Mô tả:

Cây lớn, cao 20-30 m, đường kính 80 cm. Cây rụng lá theo mùa. Vỏ màu xám, nứt dọc sâu, thịt vỏ màu vàng cam, Cành non có nhiều lông xám vàng. Lá đơn, mọc cách, phiến lá hình trái xoan, đỉnh lá tù, gốc hình tim. Kích thước 10-30x8-20 cm, có lông cả 2 mặt, có 21 đôi gân bên. Cuống dài 3-5 cm. Lá kèm dài 3-4 cm, bao chồi non có lông cám vàng. Cụm hoa chùm dài 16-18 cm, phân 2-4 nhánh, mỗi nhánh có 6-8 hoa. Hoa màu đỏ nhạt. Cánh hoa hợp ở gốc, chia 5 thùy, dài 3 cm. Bầu có lông. Quả chín màu đỏ, hình trứng ngược, dài 1,5 cm. Ống đài bao quả có gờ rộng xếp nếp và xoăn, 2 thùy đài phát triển thành cánh, dài 6-11 cm, rộng 1-1,5 cm.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 2, mùa quả tháng 3-4.

Công dụng:

Gỗ làm nhà, cho nhựa.

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.   

Type:

Pierre [1689], Vietnam K000671102 holotype

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018