Logo Website

ĐỔ AN

27/04/2021
Cây Đổ an có tên khoa học: Diospyros brandisiana Kurz. Phân bố: Đắk Nông

ĐỔ AN

Đổ an có tên khoa học: Diospyros brandisiana

Đổ an: Diospyros brandisiana Kurz. Photo by Apichat Rungrueng

Tên khoa học: 

Diospyros brandisiana Kurz

Họ:

Thị: Ebenaceae

Mô tả:

Cây gỗ 6-12 m, vỏ thân màu đen, nứt dọc nông; cành non có lông màu gỉ sắt. Lá đơn mọc cách; phiến lá hình bầu dục, kích thước 14-20x3-5 cm, có lông màu hùng ở cả hay mặt; đầu lá nhọn, gốc lá tù hay tròn; có 10-15 đôi gân bên; cuống lá dài 7-15 mm, phủ đầy lông màu gì sắt. Cụm hoa mọc trên các u ở thân. Mỗi u có 1-3 cụm hoa, mỗi cụm hoa có 4-7 hoa, có lông màu nâu; hoa màu trắng, cuống hoa dài 5-11 mm; lá đài hợp ở gốc, cao 2-4 mm, màu xanh nhạt, có lông màu nâu, cánh hoa màu trắng không lông, hợp thành ống, cao 1,5-2,5 cm; hoa đực có 16-18 nhị, bầu lép; hoa cái có 4-5 nhị lép; bầu có lông. Quả hình tròn, to 2-3 cm, có lông, có 6-10 hạt.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 2-3, mùa quả tháng 4-5. 

Phân bố:

Đắk Nông.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018