Logo Website

DỰC ĐÀI

06/04/2021
Cây Dực đài có tên khoa học: Getonia floribunda Roxb. Công dụng: Lá đắng, se, có tác dụng trừ giun và nhuận tràng. Ở Campuchia, thân cây và lá được xem như là bổ và lọc máu.

DỰC ĐÀI

Dực đài Getonia floribunda

Dực đài: Getonia floribunda Roxb. Ảnh indiabiodiversity.org and qsbg.org

Tên khoa học: 

Getonia floribunda Roxb.

Tên đồng nghĩa: 

Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir.

Calycopteris nutans (Roxb.) Kurz

Getonia nitida Roth

Getonia nutans Roxb.

Họ:

Bàng: Combretaceae

Mô tả:

Tiểu mộc trườn, dài đến 10 m; nhánh non đầy lông xám hoe. Lá có phiến xoan, đầy lông hoe mặt dưới; cuống có lông. Chùm tụ tán ở nách lá hoặc đỉnh cành, đầy lông; lá đài sau này thành cánh dài đến 1 cm; cánh hoa vàng nhạt; tiểu nhụy 10; bầu hạ, dài 5-8 mm. Trái hình thoi, trên đài đồng trưởng thành 5 cánh vàng vàng, khi chín có màu xám nâu.

Đặc điểm sinh học:

Mùa ra hoa, quả tháng 2-4.

Phân bố:

Đồng Nai.

Công dụng:

Lá đắng, se, có tác dụng trừ giun và nhuận tràng. Ở Campuchia, thân cây và lá được xem như là bổ và lọc máu. 

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018