Logo Website

Hinh đá vôi-dùng trong xây dựng, đóng đồ

03/03/2021
Hinh đá vôi có tên khoa học: Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn. Công dụng: Gỗ tốt được dùng trong xây dựng, đóng đồ. Cây có dáng đẹp có thể trồng làm cảnh; có giá trị nguồn gen quý.

Hinh đá vôi 

Hinh đá vôi: Keteleeria davidiana

Hinh đá vôi: Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn. Ảnh conifers.org

Tên khoa học

Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn

Tên đồng nghĩa

Keteleeria calcatea W.C. Cheng et L.K. Fu; K. davidiana var.calcarea (W.C. Cheng et L.K. Fu). Silba. 

Tên khác:

Du sam đá vôi, hinh núi đá, tô hạp đá vôi, thông đá trắng Thông-Pinaceae

Phân bố:

Có ở Trung Quốc (Vân Nam, Quảng Tây) và Việt Nam (Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang).

Công dụng

Gỗ tốt được dùng trong xây dựng, đóng đồ. Cây có dáng đẹp có thể trồng làm cảnh; có giá trị nguồn gen quý.

Tình trạng bảo tồn và mối đe dọa:

Loài nằm trong nhóm rất cấp (EN) Sách Đỏ Việt Nam, 2007. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, kích thước quần thể suy giảm tới ≥ 90% do bị khai thác và mất môi trường sống, tái sinh hạt kém. Vùng phân bố hiện nay ước tính dưới 100 km2, bị chia cắt nghiêm trọng. Nơi cư trú ước tính dưới 10 km2.

Số lượng quần thể: Hiện nay có 2 quần thể được ghi nhận ở Kim Hỉ (Bắc Kạn), kích thước quần thể ước tính chỉ còn dưới 50 cá thể trưởng thành.

Nguồn trích: Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái.