Logo Website

SỔ BÔNG VỤ

12/04/2021
Cây Sổ bông vụ có Tên khoa học: Dillenia turbinata Finet & Gagnep. Công dụng: Lá nhuận phế, trừ ho, lợi niệu. Quả ăn được.

SỔ BÔNG VỤ

Sổ bông vụ: Dillenia turbinata

Sổ bông vụ: Dillenia turbinata Finet & Gagnep. Photo by Zhu Renbin and Christine Lau

Tên khác:

Lọng bàng, Lọng tía; Sổ hoa lớn; Sổ quay 

Tên khoa học: 

Dillenia turbinata Finet & Gagnep. 

Tên đồng nghĩa: 

Dillenia heterosepala Finet & Gagnep.

Họ:

Sổ: Dilleniaceae 

Mô tả:

Cây gỗ, cao đến 30 m, vỏ xám nâu, bong mảng nhỏ, cành lúc non có lông hung vàng. Lá đơn, mọc cách, tập trung ở đỉnh cành. Phiến lá xoan bầu dục, dài 17-35 cm, rộng 7-13 cm, mặt dưới có lông dày; gân bên có 14-20 đôi; mép lá có răng cưa nhọn; cuống lá dài 3cm, có lông. Cụm hoa xim có lông hung, hoa cao 4-5 cm. Hoa màu vàng; lá đài 5 có lông mặt ngoài, hình trứng, màu hồng; cánh hoa 5 màu vàng, cao 2-4 cm, hình trứng; nhị 14-18 xếp nhiều vòng, bầu có 6-9 buồng. Quả hình cầu, đường kính 4-5 cm, màu hồng nâu. 

Đặc điểm sinh học:

Ra hoa tháng 2-4, mùa quả tháng 5-7.

Công dụng:

Lá nhuận phế, trừ ho, lợi niệu. Quả ăn được.

Phân bố:

Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Phước. 

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018