Logo Website

THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA QUẢ GẤC TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP

23/10/2020

THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA QUẢ GẤC TRONG ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ THẤP

S. Win, S. Kanlayanarat, M. Buanong, C. Wongs-Aree

ISHS Acta Horticulturae 1088: II Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, 30 June 2015, pages: 231-236

Nhiệt độ bảo quản là một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và duy trì thời hạn sử dụng của các sản phẩm tươi. Do trái gấc ít được mọi người biết đến nên không có nhiều thông tin về bảo quản sau thu hoạch, do đó thời hạn sử dụng của trái gấc rất ngắn sau khi thu hoạch. Để lựa chọn nhiệt độ bảo quản tối ưu cho việc kéo dài thời gian sử dụng và duy trì chất lượng quả gấc sau khi thu hoạch, gấc đã được giữ ở ba mức nhiệt độ bảo quản khác nhau lần lượt là 4°C, 13°C và 25°C. Kết quả chỉ ra rằng bảo quản quả gấc ở nhiệt độ 4°C và 13°C quả ít bị giảm trọng lượng, ít bị mềm, thay đổi màu sắc, tốc độ hô hấp và sản sinh ethylen ít hơn là bảo quản ở 25°C. Tuy nhiên, quả bảo quản ở nhiệt độ 4°C không đạt được độ chín và một số quả còn bị héo. Hoạt tính chống oxy hóa cao nhất được quan sát ở cùi quả, tiếp theo là màng hạt gấc và cuối cùng là thịt quả. Hoạt tính chống oxy hóa không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bảo quản nhưng thời gian bảo quản lại làm giảm hoạt tính này.

Nguồn tin: L. X. Thảo/ Đ.T.Anh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác